Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Nowości
Pierścionek z opalem CLASSY
Pierścionek z opalem CLASSY
144 zł
szt.
Sygnet z onyksem NOBLE
Sygnet z onyksem NOBLE
199 zł
szt.
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

bliss

 

§1

Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin korzystania ze sklepu internetowego w żadnym wypadku nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

2.  Sklep internetowy [dalej "sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez właściciela sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego regulaminu [dalej "regulamin"].

3.  Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego bliss.shop.pl jest firma:
Biżuteria Cacko24 Dawid Kinastowski z siedzibą w Długołęce pod adresem:
Mirków 55-095 ul.Słoneczna 63a, Długołęka
NIP: 8961543705,
tel +48 660 724 090,
adres email: kontakt@bliss.shop.pl,
REGON: 361865329 ,
Firma wpisana jest do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w sklepie bliss.shop.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Wszystkie towary dostępne w sklepie i dostarczane do Klienta są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

8. Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, regulujących ten obowiązek.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

§2

Składanie zamówienia

1. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 14.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się  od najbliższego dnia roboczego.  Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. W Sklepie internetowym zamówienia mogą składać zarówno osoby posiadające status zarejestrowanego użytkownika serwisu jak i osoby nie posiadające takiego statusu, którzy dokonują zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

3. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do serwisu. Dodaje towar prezentowany w sklepie internetowym do koszyka, wybiera sposób płatności i rodzaj dostawy towaru następnie potwierdza złożenie zamówienia na towar wybierając przycisk – „zamawiam i płacę”. Wstępna weryfikacja zamówienia następuje poprzez automatyczne wysłanie do Klienta e-maila z informacją o złożeniu zamówienia. 

4. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika sklepu składa zamówienie bez logowania się do serwisu. Dodaje towar prezentowany w sklepie internetowym do koszyka, wybiera rodzaj dostawy i sposób płatności, potwierdza złożenie zamówienia wybierając przycisk - „zamawiam i płacę” a następnie  podaje dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej sklepu internetowego. Wstępna weryfikacja zamówienia następuje poprzez automatyczne wysłanie do Klienta e-maila z informacją o złożonym zamówieniu. 

5. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu,

c) telefonicznie na numer dostępny na głównej stronie internetowej sklepu oraz w zakładce kontakt. (Zamówienie złożone telefonicznie powinno zostać potwierdzone przez Klienta e-mailem.)

6. Sklep potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail  lub telefonicznie, w ciągu jednego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia.

7. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia Klient może wprowadzać do momentu wysłania przez sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.

8. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

9. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. 

10. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: nazwa towaru, cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

11. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wysłania do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem zamówienia. 

 

§3

Płatności

1. W przypadku wyboru formy płatności przelewem płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.

2. Brak zapłaty za zamówiony towar w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Klienta ponownego zamówienia tego samego towaru.

3. Płacąc za zamówiony towar Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) Za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru. Dotyczy wyłącznie zamówień realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

b) Przelewem tradycyjnym – wówczas sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta.

c) Poprzez płatności on-line z wykorzystaniem form płatności wskazanych w serwisie bezpośrednio przez sklep lub podmiot działający na zlecenie Sklepu. 

4. W sytuacji gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez sklep dokonana przez Klienta płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła. 

 

§4

Wysyłka towaru

 1.  Zamówiony towar sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych - Poczty Polskiej,  firmy Kurierskiej lub poprzez system Paczkomaty InPost.

2.  Dostawa przedmiotu zawartej umowy następuje na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu.

3. Do każdego zamówienia dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, lub jeśli takie jest życzenie Klienta faktury VAT.

4. Zamówienia zagraniczne realizowane są wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

§5

Odstąpienie od umowy 

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 1), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3.  Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo  odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi między innymi jeśli przedmiotem umowy jest produkt nieprefabrykowany, wytworzony według specyfikacji Klienta. Przykładem może być produkt wykonany na indywidualne zamówienie, czy produkt spersonalizowany np. poprzez wygrawerowanie określonego przez Klienta napisu.

 

§6

Wymiany 

1.  Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny model lub rozmiar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu. Wszelkie wymiany prosimy wcześniej ustalać telefoniczne lub mailowo na numer i adres wskazany w  §1 pkt 3.

2.  Realizacja wymian następuje niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki przez sklep internetowy nie później jednak niż do 10 dni od daty jej otrzymania. 

3.  Koszty wysyłki przy wymianie produktu w dwie strony ponosi Kupujący. 

 

§7

 Reklamacje

 1. Kupujący może składać sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@bliss.shop.pl, lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail kupującego,
b) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego,
d) okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

§8

Ochrona prywatności

1. Od momentu wysłania zamówienia, administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta na potrzeby zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, jest firma Biżuteria Cacko24 wskazana w  §1 pkt 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich korekty i aktualizacji oraz do żądania ich usunięcia.  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), a także zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych. 

2. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sklep w ramach realizacji umowy z kupującym jest zobowiązany przesłać kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

§9

Postanowienia końcowe

1.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

2.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.

3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4.  W razie sprzeczności postanowień regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część regulaminu pozostaje w mocy.

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl